Biedru naudas vai ziedojumus lūdzam ieskaitīt mūsu bankas kontā, norādot savu personas kodu (vēlams arī telefona numuru vai citu kontaktinformāciju).

 

Rekvizīti:

Partija “Brīvība. Brīvs no Bailēm, Naida un Dusmām”

Reģ.nr. 40008182133

Jur. adrese: Krasta iela 44, Ventspils, Latvija, LV-3601

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle

SWIFT: RIKOLV2X

Konta Nr.: LV36RIKO0002930365965

 
Copyright © partijabriviba.lv 2014