Biedru naudas vai ziedojumus lūdzam ieskaitīt mūsu bankas kontā, norādot savu personas kodu (vēlams arī telefona numuru vai citu kontaktinformāciju).

Rekvizīti:

Partija Brīvība. Brīvs no Bailēm, Naida un Dusmām.

Reģ.nr. 40008182133

Banka: Swedbank

Konta Nr.: LV43HABA0551031362253

Jur. adrese: Krasta iela 44, Ventspils, LV-3601

 
Copyright © partijabriviba.lv 2014