Nacionālas Latvijas valsts ilgtspējīga un līdzsvarota attīstība.

Valsts galvenā vērtība – cilvēks.

Valstij un pašvaldībām ir divi galvenie uzdevumi:

 • rūpēties par tiem, kas nespēj par sevi rūpēties paši;
 • dot iespēju par sevi rūpēties tiem, kas to spēj.

Mums vajag valsti, kurā katrs, godīgi strādājot, var nopelnīt tik, lai pietiktu nomaksāt visus rēķinus.

Valsts valoda – latviešu valoda. Tautību un valodu atšķirības nav šķērslis valstiskai vienotībai.

Latvija bija okupēta, bet šodien tajā nedzīvo okupanti. Visiem, kas dzimuši pēc 1991. gada 21. augusta, pienākas Latvijas pilsonība.

Valsts pārvalde, tiesas:

 • Jāatjauno Satversme – mažoritārās vēlēšanas un iespēja atsaukt deputātu.
 • Valsts amatpersonu var ievēlēt tikai uz diviem termiņiem, bez iespējas ieņemt divus algotus amatus vienlaicīgi.
 • Spēcīga, godīga, labi apmaksāta robežsardze.
 • Jāuzlabo iekšlietu struktūru atalgojums, prasot kvalitāti.
 • Minimāls ministriju un ierēdņu skaits, darba kvalitātes uzlabošana un kontrole.
 • Ierēdņi, amatpersonas atbild par savu bez/darbību līdz pat krimināllikumam.
 • Efektīva tiesu sistēma ar skaidru un visiem vienādi saprotamu likumdošanu.
 • Sodu pamatprincips - retāk atņemt brīvību, biežāk - piespiedu darbs. Sodam jābūt pamācošam.
 • Par valstī pēdējos 23 gados notikušo ir atbildīgi visi premjeri, valdības, deputāti. Jāizvērtē privatizācijas norises likumība.
 • Arī katrs iedzīvotājs atbild par savu rīcību, tai skaitā – ierēdņi un amatpersonas.

Izglītība:

 • Izglītības programmu pārskatīšana, iesaistot pedagogus, nevis ierēdņus.
 • Jāveido dažādu novirzienu skolas. Profesionālās skolas, skolas īpaši apdāvinātiem bērniem reģionos.
 • Valstij un pašvaldībām jārūpējas par bērnu fizisko un garīgo attīstību.
 • Ģimenē un skolā bērniem jāmāca atbildība par ģimeni, veidot attiecības, dot, nevis tikai ņemt. Ģimene ir tikums.
 • Augstākā izglītība par valsts naudu tikai profesijām, kas valstij nepieciešamas.

Veselības un sociālā aprūpe:

 • Galvenais – cilvēka veselība, nevis komercintereses. Kvalitatīva veselības aprūpe, visiem pieejama kvalificēta ārstu aprūpes sistēma.
 • Rūpes par pārtikas kvalitāti.
 • Vidējā medicīnas personāla atalgojuma uzlabošana.
 • Sabiedrība jāizglīto attieksmē pret invalīdiem. Bērniem-invalīdiem jārada iespēja apmeklēt parastu skolu. Komersantiem, nodarbinot invalīdus – nodokļu atlaides.
 • Vecumdienu kvalitātes uzlabošana ar pārdomātām valsts programmām - iesaistot brīvprātīgās aktivitātēs, veicinot saziņu starp pensionāriem un pārējo sabiedrību.

Ekonomika, finanses, enerģētika:

 • Ilgtermiņā valsts un pašvaldība nenodarbojas ar komercdarbību, izņemot valsts stratēģiskās intereses.
 • Jāsakārto kvalitatīva ceļu un interneta infrastruktūra visā valsts teritorijā – valsts attīstības artērijas.
 • Katrs nodoklis un nodeva - attiecīgam mērķim, kopējā budžetā tikai ienākuma nodokļi.
 • Banku darbībā – nolikto atslēgu princips.
 • Progresīvā nodokļa, nulles deklarācijas ieviešana.
 • Augstāks neapliekamais minimums. Diferencēts nekustamā īpašuma nodoklis.
 • Uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumi re-investētai peļņai.
 • Atšķirīga nodokļu politika ražotājiem un tirgotājiem. Vietējo ražotāju lobēšana un atbalstīšana gan vietējā tirgū, gan eksportā.
 • Minimāli nodokļi mazajiem komersantiem, atvieglojumi - jaunajiem.
 • Jauno un mazo komersantu izglītošana, konsultēšana ekonomikas un finanšu pamatos.
 • Rūpniecībai ir jābūt ārpus Rīgas. Visu nav nepieciešams koncentrēt tikai vienā vietā.
 • Kļūt enerģētiski maksimāli pašpietiekamiem un neatkarīgiem. Vietējo enerģētisko resursu attīstība, jaunu tehnoloģiju izstrāde vietējā organiskā kurināmā sadedzināšanai, tarifu un nodokļu politika. Kopīga elektroenerģijas sistēma ar kaimiņvalstīm.
 • Valstij jābūt lauksaimnieciski pašpietiekamai, jāatbalsta kooperatīvi un biedrības.

Citi uzdevumi:

 • Publiski pieejama informācija par mediju reālajiem īpašniekiem un viņu kapitāla izcelsmi.
 • Skaidri definēta atbildība par interneta medijos pausto saturu.
 • Jādzīvo pēc iespējas laukos. Mājražošana. Daļu pārtikas ģimenei ražojam paši.
 • Jādomā par jaunu cukurfabriku. Jāveicina lina ražošana un apstrāde.
 
Copyright © partijabriviba.lv 2014