Partijas „Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām” priekšvēlēšanu programma 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanās kandidēšanai Ventspils pilsētas domē

* Devīze – rūpes par cilvēku, kura vissvarīgākā vajadzība ir darbs.
* Pašvaldības galvenais uzdevums – palīdzēt iedzīvotājiem, kad tie paši par sevi vairs nevar parūpēties un dot iespēju parūpēties par sevi tiem, kas to var.
* Valsts lielākā bagātība ir cilvēks, jo bez cilvēka nav valsts.
* Pašvaldībai ir jādomā valstiski, tai skaitā jārisina problēmas, kas aktuālas visā valstī, nevis no tām jānorobežojas, jo valsts, pašvaldība un iedzīvotāji patiesībā ir viens vesels.
* Katrs iedzīvotājs atbild par savu rīcību, arī amatpersona un pašvaldības darbinieks.
* Mūsu skatījumā Ventspilī ir jārada vide mazajam un ģimenes biznesam.

Mūsu mērķi:
1) Pils iela, kura pirmskara Latvijā bija galvenā tirdzniecības vieta, tagad jāveido par ielu, kura domāta tūristiem. Pils ielai ir jākļūst par mazo uzņēmēju ielu.
2) Ventspils tirgum ir jākļūst par vietu, kur patīkami gan tirgoties, gan iepirkties.
3) Šodien iebraucēji Ventspili sauc par pensionāru pilsētu. Mums būs jāpieliek visas pūles un nauda, lai radītu pirmo sociālo māju jaunajām ģimenēm. Šodien 25-gadīgajiem cilvēkiem ir nereāli iegādāties un pat īrēt dzīvokli, tādēļ viņi nevis veido ģimenes un rada bērnus, bet brauc prom no Ventspils. Pašvaldībai ir jāpalīdz nepilnajām ģimenēm, kur bērnus audzina viens no vecākiem. Jāsniedz palīdzība arī pēc pašvaldības iniciatīvas, bez personas lūguma.
4) Sociālajai aprūpei ir jāpievērš daudz lielāka uzmanība un resursi. Ventspilī pat nav pietiekošs sociālo darbinieku skaits. Mums Cilvēks ir lielākā vērtība – mēs esam skaitā mazi, bet garā diži.
5) Ļoti svarīga ir arī pensionāru dzīve un nevis tikai eksistence. Nepieciešama vecumdienu kvalitātes uzlabošana ar pārdomātām pašvaldības programmām – iesaistot brīvprātīgās aktivitātēs, veicinot saziņu starp pensionāriem un pārējo sabiedrību. Mūsu doma – nepieciešami senioru nami. Šiem nolūkiem var izmantot „aizslēgto” skolu telpas. Un nav svarīgi, kurā novadā šādas telpas atrodas. Pašvaldībām ir jāsadarbojas. Mēs esam ļāvuši saskaldīt savu valsti 119 karaļvalstīs, bet mēs taču esam viena tauta, kura dzīvo mūsu valstī Latvijā. Visiem Latvijā, arī Ventspilī, ir jāmācās domāt mātvalstiski (ģimeniski).
6) Ir viens svarīgs jautājums, kas skar katru ventspilnieku. Tas ir gaiss, ko mēs elpojam. Nav tāda diena, kad mēs tās smakas nejūtam. Nākamajai Ventspils domei šis jautājums ir jārisina, nevis jābūt kara stāvoklī ar uzņēmumiem Ventspils ostā. Un beidzot Ventspilī jāsāk šķirot atkritumi, lai varētu iegūt enerģiju, kuru izmantot pilsētnieku labā.
7) Un vēl ir daudzas lietas, ko mēs visi kopā varam izdarīt. Un ne jau vienmēr visu var izdarīt ar naudu, bet vajag pielikt mīlestību un gribu darīt.

Pašvaldības darbs, mūsuprāt, ir organizējams, ievērojot šādus principus:
* Nodrošināt pašvaldības darba atklātību un pārredzamību:
— pieņemto lēmumu izskaidrošana – izmantojot dažādus informācijas avotus, kā arī sniedzot publiskas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem un rīkojot publiskas tikšanās ar iedzīvotājiem
— informācijas pieejamība – iespējami plašāka informācija par iespējām saņemt pašvaldības palīdzību, atbalstu, pakalpojumus, kā arī par pašvaldības bezmaksas pasākumiem vai programmām un citām aktualitātēm
atvērtība – deputātam noteikts pieņemšanas laiks un tie regulāri tiekas ar vēlētājiem
iesaistīšana – aptaujas un publiskā apspriešana
* Pašvaldības finanšu līdzekļu apsaimniekošana ir rūpīga un godīga:
— budžets tiek izstrādāts un pieņemts savlaicīgi, atklāti un pēc apspriešanas, kā arī risinot problēmas pēc svarīguma un plānoti
— nodokļu atlaides piemērotas pēc vienādiem principiem un atbalstot pilsētas iedzīvotājus un uzņēmējus
— finanšu līdzekļu izlietojums tiek rūpīgi revidēts un pārbaužu secinājumi ir atklāti

 
Copyright © partijabriviba.lv 2014